pussande katter

Vet katter var människopussar är?

Katter har en oberoende natur men de längtar också efter tillgivenhet från sina ägare. Ett sätt som människor visar tillgivenhet till katter är genom att pussa på katten. Det är dock oklart om katter förstår vad mänskliga pussar är och hur de tolkar detta beteende. Ibland kan det rentav verka som att katter tycker att det är lite jobbigt med en människa som pussar på.

pussa kattunge
Denna kattunge verkar ju inte så intresserad av denna puss…

Katters kommunikation

Katter kommunicerar på många sätt som med kroppsspråk, vokaliseringar och dofter. Du är säkert medveten om att katter spinner när de mår bra. Även om katter kanske inte förstår mänskliga pussar på samma sätt som människor gör så kan de tolka mänskligt beteende genom kroppsspråk och doft.

När människor pussar på katter kan de uppfatta doften av sin ägare och tolka detta beteende som ett tecken på tillgivenhet och förtrogenhet. Därmed så kan de faktiskt gilla detta.

Individuella kattpersonligheter

Katter har individuella personligheter och deras reaktion på mänskliga pussar kan variera beroende på deras temperament och tidigare erfarenheter. Vissa katter kan njuta av att bli pussade av sina ägare och tolka detta beteende som ett tecken på tillgivenhet. Andra katter kanske inte gillar att bli pussade och kan tolka detta beteende som påträngande eller hotfullt.

Det är viktigt för kattägare att vara uppmärksamma på sin katts kroppsspråk och vokaliseringar för att avgöra om deras katt tycker om att bli pussad på eller inte. Om det inte är din katt ska du förstås vara försiktig med att börja pussa på den. Detta kan till och med upplevas som hotfullt.

Kulturskillnader

Katter kan också tolka mänskliga pussar olika beroende på deras kulturell bakgrund. I vissa kulturer är pussar ett vanligt tecken på tillgivenhet mellan människor, medan det är mindre vanligt i andra kulturer. Katter som har vuxit upp i en kultur där pussar är vanligt kan vara mer benägna att förstå och tolka detta beteende positivt än katter som inte har varit utsatta för pussande.

Något att tänka på när du är på utlandssemester i ett land där man normalt sett inte pussas offentligt och sällan tar i katter och absolut inte med munnen.

Här ser vi reaktioner av katter då de pussas: